menu

Kalkulaatorid

Oleme välja töötanud kalkulaatorid, mis on abiks võlgnikele, sissenõudjatele ja ka tööandjatele seaduses sätestatud kohtutäituri tasu määrade ja kinnipidamisele kuuluvate summade väljaarvutamisel või müügitulemi jagamisel.

 

Kõik sissenõutavad summad tuleb tasuda kohtutäituri ametialasele kontole:

Maksesaaja: Oksana Kutshmei

Arvelduskonto: EE131010010236765018

Selgitusse palun märkida täiteasja number ja võlgniku ees- ja perekonnanimi.

 

Oksana Kutšmei kohtutäituribüroo juhtimissüsteem vastab kvaliteedistandardi ISO 9001:2015 nõuetele. (Sertifikaat eesti keeles, inglise keeles)