menu

Kalkulaatorid

Oleme välja töötanud kalkulaatorid, mis on abiks võlgnikele, sissenõudjatele ja ka tööandjatele seaduses sätestatud kohtutäituri tasu määrade ja kinnipidamisele kuuluvate summade väljaarvutamisel või müügitulemi jagamisel.