menu

Vara müügitulemi jaotuskava kalkulaator

Selle kalkulaatori abil saate Te arvutada enampakkumise tulemi jaotust: milline osa müügist saadud summast läheb kohtutäiturile, mis ulatuses saab rahuldatud sissenõudja nõue ning kui palju jääb raha võlgnikule tagastamiseks.

Vastavalt kohtutäituri seaduse §-s 32 lg 5 kui täitmisel olev rahaline nõue nõutakse sisse osaliselt, on kohtutäituril õigus saada põhitasu üksnes summas, mis on võrdeline sissenõutud summaga. Lihtsustatult see tähendab seda, et kui sissenõudja nõue saab rahuldatud 60% ulatuses, kuulub ka kohtutäituri põhitasu tasumisele ainult 60% ulatuses.

Nõude summa:
Tulem:
Täitekulud:
Sisesta lisatasu määr protsendina tulemist*.
Sissenõudjale:
 
Kohtutäiturile:**
Täitemenetluse alustamise tasu:
Täitekulud:
Lisatasud:
Sissenõutavaks muutunud põhitasu:
Kokku:
Võlgnikule:
 
 

NB! Arvutused on informatiivse tähendusega!
* Kohtutäituri seaduse § 45 lg 1 kohaselt enampakkumise korraldamise, läbiviimise ja tulemi jaotamise eest on kohtutäituril õigus nõuda lisatasu kuni 3% vara müügihinnast kuid mitte rohkem kui 2000 eurot.

** Kohtutäituri seaduse § 32 lg 3 kohaselt kohtutäituri tasule lisandub käibemaks.