menu

Kohtutäituri põhitasu arvutamine maksegraafiku osamaksest

Seda kalkulaatorit on hea kasutada, kui Teil on vaja arvutada kohtutäituri tasu ja sissenõude rahuldamist nõude osade kaupa maksmise puhul (nt maksegraafiku või kohtu poolt nõude ajatamise korral). Vastavalt kohtutäituri seaduse § 32 lg-le 5 kui täitmisel olev rahaline nõue nõutakse sisse osaliselt, on kohtutäituril õigus saada põhitasu üksnes summas, mis on võrdeline sissenõutud summaga. Sisestades täitmisele esitatud nõude summa ja osamakse suurus arvutab kalkulaator kui palju igast osamaksest moodustab sissenõudja ja kohtutäituri osa.

Nõude summa:
Osamakse suurus:
Kohtutäituri põhitasu käibemaksuga:
Osamakse sissenõudmisel kohtutäituri põhitasu:
Sissenõudja nõude rahuldamiseks:
 

NB! Arvutused on informatiivse tähendusega!
Käesolev kalkulaator ei võta arvesse menetluse alustamise tasu, täitetoimingu lisatasusid ja täitekulusid.