menu

Blanketid

Selleks, et teha kohtutäituri büroo ja menetlusosaliste suhtlemine ja dokumendivahetus lihtsamaks ja kiiremaks oleme välja töötanud blanketid, mida on mugav kasutada menetluse jooksul avalduste, taotluste ja muude teadete esitamiseks.

 

Oksana Kutšmei kohtutäituribüroo juhtimissüsteem vastab kvaliteedistandardi ISO 9001:2015 nõuetele. (Sertifikaat eesti keeles, inglise keeles)