menu

Kohtutäituri põhitasu kalkulaator

Käesolev kalkulaator on mõeldud sissenõude summast sõltuva kohtutäituri põhitasu arvutamiseks kohtutäituri seaduse § 35 alusel.

Nõude summa:
Kohtutäituri põhitasu:
Käibemaks:
Kohtutäituri põhitasu käibemaksuga:
    

NB! Arvutused on informatiivse tähendusega!
Vastavalt kohtutäituri seaduse § 29 lg-le 1 lisaks põhitasule võib kohtutäituri tasu koosneda menetluse alustamise tasust ja täitetoimingu lisatasust. Kohtutäituri seaduse § 32 lg 3 kohaselt kohtutäituri tasule lisandub käibemaks.