menu

Aktuaalne

Märtsis 2018 viidi meie büroos Justiitsministeeriumi poolt järelevalve. Korralise järelevalve raames kontrolliti kohtutäituri ametitegevust reguleerivates õigusaktides ettenähtud kohustuste ja tähtaegade järgimist, sealhulgas täitetoimikutes täitetoimingute sooritamist, ametialast arvelduskontot, arvelduskontoraamatut, ametiteenuste raamatut, sularaha kviitungeid ja panka sissemakse korraldusi, kaebuste raamatut, inventuuriotsuse alusel avatud toimikuid, menetlusdokumentide kättetoimetamist, hüpoteekide täitmist jms.

Järelevalve käigu ja tulemuste kohta koostatud järelevalveaktiga on võimalik tutvuda siin.