menu

Oksana Kutšmei kohtutäituri büroo töötajad

Oksana Kutšmei
pankrotihaldur ja Tartu kohtutäitur
oksana.kuchmei@​tartutaitur.ee
Vladimir Kutšmei
pankrotihaldur, kohtutäituri abi
vladimir.kuchmei@​tartutaitur.ee
Kantselei
Angela Laig
kantselei juhataja
angela.laig@​tartutaitur.ee
Galina Oskar
assistent
galina.oskar@​tartutaitur.ee
Hädi Rätsepp
assistent
hadi.ratsepp@tartutaitur.ee
Kadri Kivari
vanemkonsultant
kadri.kivari@tartutaitur.ee
Veronika Romanenkova
konsultant
veronika.romanenkova@tartutaitur.ee
Pilleriin Talviste
assistent
pilleriin.talviste@tartutaitur.ee
Luule Kajak
kohtutäituri kuller
.
Maie Kiiver
kohtutäituri kuller
.
Anni Simral
kohtutäituri kuller
.
Merle Õim
assistent
merle.oim@tartutaitur.ee
Merily Kivi
konsultant
merily.kivi@tartutaitur.ee
Kantseleis töötavad konsultandid, assistent ja kantselei juhataja. Konsultandid tegelevad klientidega, nõustavad menetlusosalisi, võtavad vastu menetlusdokumente ning vastavad telefonile. Kantselei töötajad tegelevad ka sissetuleva ja väljamineva kirjavahetuse sorteerimisega, väljasaatmisega ja kullerite töö koordineerimisega. Kullerid, kes tegelevad menetlusdokumentide kättetoimetamisega, on pikaajalise kogemusega ning tunnevad hästi oma tööd. Kullerite tööpiirkonnaks on Lõuna-Eesti.
Üldmenetluse osakond
Kirsi-Karoliine Järvis
menetlusjuht
kirsi.jarvis@tartutaitur.ee
Lilian Pukson
menetlusjuht
lilian.pukson@​tartutaitur.ee
Raina Hani
menetlusjuht
raina.hani@tartutaitur.ee
Gajane Veeroja
täitemenetluse haldur
gajane.veeroja@tartutaitur.ee
Alice Susi
täitemenetluse haldur
alice.susi@tartutaitur.ee
Märten Hunt
täitemenetluse haldur
marten.hunt@tartutaitur.ee
Vitaliy Sergeechev
täitemenetluse haldur
.
Denis Melnitšuk
täitemenetluse haldur
denis.melnitsuk@tartutaitur.ee
Heleri Rämmal
täitemenetluse haldur
heleri.rammal@tartutaitur.ee
Karmen Juhkam
täitemenetluse haldur
karmen.juhkam@tartutaitur.ee
Ekaterina Kõopuu
spetsialist
ekaterina.koopuu@​tartutaitur.ee
Aljona Kubantseva
assistent
lapsehoolduspuhkusel
Üldmenetluse osakonnas tegutsevad menetlusjuhid ja täitemenetluse haldurid, kes aitavad kohtutäituril tegeleda sisulise täitemenetlusega. Iga halduri portfellis on mõni tuhat võlgnikku. Büroos kasutuses oleva infotehnoloogilise lahenduse abil jõuavad nende lauale väga kiiresti värsked andmed võlgnike uute töökohtade ja soetatud vara kohta. Andmeid analüüsitakse ja koheselt seatakse ka vajalikud keelud, millele järgneb vara realiseerimise ettevalmistamise protsess. Haldurite töö esmaseks eesmärgiks on leida kõige efektiivsem viis konkreetse nõude täitmiseks.
Kinnisvara osakond
Marianne Ausen
kinnisvara osakonna juhataja
marianne.ausen@tartutaitur.ee
Tatjana Baranova
täitemenetluse haldur
tatjana.baranova@tartutaitur.ee
Maria-Helene Saul
täitemenetluse haldur
maria-helene.saul@tartutaitur.ee
Inge Undrits
täitemenetluse haldur, kohtutäituri abi
lapsehoolduspuhkusel
Kinnisvara sundrealiseerimisega tegelevad kinnisvara osakonna juristid. Nende ülesandeks on valmistada ette kogu sundrealiseerimise protsess, alates keelumärke seadmiseset ja vara reaalsest üle vaatamisest kuni enampakkumise läbiviimiseni. Ühelgi juhul ei ole vara arestimine ja sundmüük omaette eesmärgiks, vaid lihtsalt üheks vahendiks nõude kiirel täitmisel, mida tavaliselt rakendatakse siis, kui teiste võimaluste kasutamine ei andnud enam tulemust.
Arveldusosakond
Irina Podlesnova
raamatupidaja
irina.podlesnova@​tartutaitur.ee
Anna Lai
arveldusosakonna spetsialist
anna.lai@tartutaitur.ee
Greta Joost
arveldusosakonna spetsialist
greta.joost@tartutaitur.ee
Jana Tenn
arveldusosakonna spetsialist
jana.tenn@tartutaitur.ee
Osakonna töötajad tegelevad kohtutäituri ametialasele kontole laekunud summade jaotamisega. Iga laekunud summa tuleb siduda konkreetse täitetoimikuga ja valmistada maksekorraldused raha sissenõudjale ülekandmiseks. Raha peab olema kantud korrektselt ja seaduses sätestatud tähtaja jooksul.