menu

Oksana Kutšmei kohtutäituribüroo

Seoses koroonaviiruse levikuga

TOIMUB VASTUVÕTT ALATES 14.09.2020 EELREGISTREERIMISEGA
Aja saab kokku leppida e-posti teel info@tartutaitur.ee või E-R 9.00-16.00 telefonil 782 8110.

Kokkulepitud ajal palume kohal olla õigeaegselt ja minimaalse saatjaskonnaga.

Palume isiklikule vastuvõtule pöörduda
ainult äärmisel vajadusel ja võimalusel esmalt võtta kontakti telefoni või e-posti teel.

 

Meie poole pöördutakse siis, kui võlgnik vabatahtlikult ei täida seda, milleks teda kohtu või muu pädeva asutuse poolt on kohustatud, näiteks ei maksa võlgnik võlga ära, ei maksa elatist, ei vabasta ruume jne.

 

Peame oma töös väga oluliseks sissenõudja nõude võimalikult kiiret rahuldamist unustamata võlgniku õiguste kaitset. Viimase viie aasta jooksul oleme oluliselt investeerinud oma büroo unikaalsetesse IT-lahendustesse, mis võimaldavad meil põhjalikumalt, kiiremini ja tõhusamalt täitemenetlust läbi viia.

Kohtutäituri töö ei ole pelgalt seadusega ettenähtud menetlusnormide jälgimine, meie eesmärk on pakkuda menetlusosalistele mitmekülgset lahendust - jäädes erapooletuks, pakkuda nii võlgnikule kui sissenõudjale professionaalselt täitemenetluse teenust.

Osutame järgmisi ametiteenuseid:

 

  • dokumentide kättetoimetamine
  • juriidilise fakti tuvastamise väljaspool kohtumenetlust
  • vallas- ja kinnisasja enampakkumise läbiviimine
  • õigusnõu andmine ja õigusdokumentide koostamine

Tekkinud küsimuste korral soovitame telefoni või e-mail teel registreeruda vastuvõtule. Registreerudes andke palun teada, millist infot Te teada soovite, et meie haldur või kohtutäitur saaks maksimaalselt Teile abiks olla.