menu

Kohtutäituri ametiteenused

Ametiteenuse osutamise tingimused ning tasustamise kord lepitakse teenuse taotlejaga kokku kirjalikult.

Vallas- ja kinnisasja enampakkumiste läbiviimine;

Menetlusega mitteseotud dokumentide kättetoimetamine;

Õigusnõu ja abi osutamine;

Juriidilise fakti tuvastamise väljaspool kohtumenetlust.