Est
Ул. Якоби 23
Тарту 51006
Пн - Пт    9.00 - 13.00
Тел. 78 28 110
Факс 78 28 111
Послать э-мейл
SEB:   EE131010010236765018
Распечатать

Заполнение заявления

TÄITEMENETLUSE LÄBIVIIJA
Tartu kohtutäitur Oksana Kutšmei
Jakobi 23 Tartu 51006
Tel. 78 28 110
E-post: info@tartutaitur.ee
SISSENÕUDJA
Nimi   
Isiku-või registrikood   
Elu- või asukoht   
Sidevahendid
(telefon, faks, e-post)
   

Panga rekvisiidid         pangas
Muud andmed   
 
Kas sissenõudjal on esindaja?     Ei  Jah
TÄITEDOKUMENT JA NÕUE
Palun pöörata täitmisele täitemenetluse seadustiku § 2 lg 1 p      alusel

Lahendi teinud asutuse vms nimetus, kuupäev ja lahendi nimetus
Nõude sisu:     
Kas nõue on perioodiline?     Ei  Jah
Nõude suurus:    eurot 
Nõudele lisandub viivis     Ei  Jah
VÕLGNIKU
Nimi   
Isiku-või registrikood   
Elu- või asukoht   
Sidevahendid
(telefon, faks, e-post)
   

Panga rekvisiidid         pangas
Muud andmed   
 
Kas võlgnikul on esindaja?     Ei  Jah
VÕLGNIKU VARA
Võlgniku teadaolev vara:
 
Soovin pöörata sissenõuet võlgniku kinnisvarale:  Ei  Jah
Soovin pöörata sissenõuet võlgniku vallasvarale:  Ei  Jah
Soovin pöörata sissenõuet võlgniku nõudeõigustele:  Ei  Jah
 
Avaldusele lisatud dokumendid:
 
Kinnitan, et esitatud andmed on õiged
 
avaldaja ees- ja perekonnanimi, allkiri või allkirjastatud digitaalselt kuupäev     
 
Avaldaja andmete muutmisest palun koheselt teavitada kohtutäiturit.
Mitteteatamise tagajärjel tekkinud arusaamatuste eest kohtutäitur ei vastuta.