Rus
Jakobi tn 23
Tartu 51006
E - R    9.00 - 13.00
Tel. 78 28 110
Faks 78 28 111
Saada kiri
SEB:   EE131010010236765018
Trüki leht

Võlgniku teade peale täitmisteate kättesaamist

  Võlgniku nimi   
  Aadress   
  Telefon   
  E-post   
 
  Täiteasja nr   
 
Tartu kohtutäitur
Oksana Kutšmei
Jakobi 23 Tartu 51006
info@tartutaitur.ee
   
 
TEADE
sain teada minu suhtes algatatud täitemenetlusest ning soovin kohtutäiturile teatada, et:

1. Kõik menetlusdokumendid, muuhulgas ka kättetoimetamist vajavad dokumendid tuleb edastada minule lihtkirjaga aadressile:
Olen teadlik, et sellisel juhul loetakse dokument kätte saaduks kolme päeva möödudes postitamisest arvates;


2. Minu ülalpidamisel on:
1)
2)
3)

3. Minu mittearestitavateks sissetulekuteks on:
Töötasu suurus, tööandja nimi. Lisada tööleping.
Toetuse, hüvitise või pensioni liik või nimetus ja suurus. Lisada tõend.
Toetuse, hüvitise või pensioni liik või nimetus ja suurus. Lisada tõend.

4. Minu sissetulekud laekuvad arvelduskontole alljärgnevas pangas:
Swedbank
SEB Pank
Danske Pank (Sampopank)
Eesti Krediidipank
Citadele (end. Parex)
VERSOBANK
UniCredit Bank

Soovin teatada muudest asjaoludest, mis võivad mõjuda täitemenetluse läbiviimist ja sissenõude pööramist minu varale:
Avaldusele lisatud dokumendid: Tööleping:  Ei  Jah
Arvelduskonto väljavõte:  Ei  Jah
Sünnitunnistus(ed):  Ei  Jah
 
Kinnitan, et esitatud andmed on õiged
 
avaldaja ees- ja perekonnanimi, allkiri või allkirjastatud digitaalselt kuupäev