Rus
Jakobi tn 23
Tartu 51006
E - R    9.00 - 13.00
Tel. 78 28 110
Faks 78 28 111
Saada kiri
SEB:   EE131010010236765018
Trüki leht

Maksegraafiku avaldus

Tartu kohtutäitur
Oksana Kutšmei
Jakobi 23 Tartu 51006
info@tartutaitur.ee
Kuupäev   
Täiteasja nr   
Võlgniku nimi   
Aadress   
Telefon   
E-post   
 
 
AVALDUS
võlgnevuse osade kaupa tasumiseks
Palun sissenõudjal võimaldada võlgnevuse osade kaupa tasumist alljärgnevatel tingimustel:
igakuise makse suurus maksmise kuupäev esimese makse kuupäev

Andmed minu varalise seisukorra ja sissetulekute kohta

1. Sissetulekud
töökoht töötasu suurus (neto)
toetus, pension jms suurus

2. Oman kontot (märkida "+" vastavasse lahtrisse)
AS Swedbank Eesti Krediidipank
SEB Pank Tallinna Äripank
DnB Nord Pank Pohjola Bank
Danske Bank Citadele Bank
Nordea Pank VERSOBANK
LHV Pank Svenska Handelsbanken

3. Kinnisvara

4. Muu vara (sõidukid, äriühingu osakud)

Andmed minul asuvate kohustuste kohta

1. Ülalpeetavad

2. Muud kohustused (eluasemelaen, muud laenud, liisingud, võlgnevused, teised kohtutäiturid)
Palun vabastada maksegraafiku avalduse rahuldamisel aresti alt (märkida "+" vastavasse lahtrisse):
Pangakonto(d) (märkida nimetus(ed)) 
Töötasu(d)
Lisa:
pangakonto väljavõte perioodi   kohta
dokumendid ülalpeetavate kohta
töötasu tõend
 
Kõik menetlusdokumendid, muuhulgas ka kättetoimetamist vajavad dokumendid tuleb edastada minule:
lihtkirjaga aadressile:
Olen teadlik, et lihtkirjaga saatmisel loetakse dokument kätte saaduks kolme päeva möödudes postitamisest arvates
e-posti aadressile:
Olen teadlik, et e-posti teel dokumendi saatmisel loetakse dokument kätte saaduks e-kirja saatmise momendist
 
Kinnitan, et esitatud andmed on õiged
 
avaldaja ees- ja perekonnanimi, allkiri või allkirjastatud digitaalselt kuupäev