Rus
Jakobi tn 23
Tartu 51006
E - R    9.00 - 13.00
Tel. 78 28 110
Faks 78 28 111
Saada kiri
SEB:   EE131010010236765018
Trüki leht

Avaldus igakuise mittearestitava miinimumi võimaldamiseks

Tartu kohtutäitur
Oksana Kutšmei
Jakobi 23 Tartu 51006
info@tartutaitur.ee
Kuupäev   
Täiteasja nr   
Võlgniku nimi   
Aadress   
Telefon   
E-post   
 
 
AVALDUS
Igakuise mittearestitava miinimumi võimaldamiseks

Palun mulle võimaldada igakuise mittearestitava miinimumi kasutamist alljärgnevalt märgitud pangakontol.

NB! Igakuine mittearestitav miinimum võimaldatakse vaid ühele pangakontole. Märkida “+” vastavasse lahtrisse:

AS Swedbank Eesti Krediidipank
SEB Pank Tallinna Äripank
DnB Nord Pank Pohjola Bank
Danske Bank Citadele Bank
Nordea Pank VERSOBANK
LHV Pank Svenska Handelsbanken
Palun tagastada mittearestitav summa  EUR
minu
kolmanda isiku
pangakontole nr .
 
Lisa:
pangakonto väljavõte perioodi   kohta
dokumendid ülalpeetavate kohta
 
Kõik menetlusdokumendid, muuhulgas ka kättetoimetamist vajavad dokumendid tuleb edastada minule:
lihtkirjaga aadressile:
Olen teadlik, et lihtkirjaga saatmisel loetakse dokument kätte saaduks kolme päeva möödudes postitamisest arvates
e-posti aadressile:
Olen teadlik, et e-posti teel dokumendi saatmisel loetakse dokument kätte saaduks e-kirja saatmise momendist
 
Kinnitan, et esitatud andmed on õiged
 
avaldaja ees- ja perekonnanimi, allkiri või allkirjastatud digitaalselt kuupäev