Est
Ул. Якоби 23
Тарту 51006
Пн - Пт    9.00 - 13.00
Тел. 78 28 110
Факс 78 28 111
Послать э-мейл
SEB:   EE131010010236765018
Распечатать

Калькулятор 3

Selle kalkulaatori abil saate Te arvutada enampakkumise tulemi jaotust: milline osa müügist saadud summast läheb kohtutäiturile, mis ulatuses saab rahuldatud sissenõudja nõue ning kui palju jääb raha võlgnikule tagastamiseks.

Vastavalt kohtutäituri seaduse §-s 32 lg 5 kui täitmisel olev rahaline nõue nõutakse sisse osaliselt, on kohtutäituril õigus saada põhitasu üksnes summas, mis on võrdeline sissenõutud summaga. Lihtsustatult see tähendab seda, et kui sissenõudja nõue saab rahuldatud 60% ulatuses, kuulub ka kohtutäituri põhitasu tasumisele ainult 60% ulatuses.

Сумма иска:
Доход:
Исполнительные расходы:
Введите предел дополнительной платы как процент от дохода.
Взыскателю:
 
Судебному исполнителю:**
Плата за начало процесса:
Исполнительные расходы:
Дополнительная плата:
Измененный базовый тариф:
Всего:
Должнику:
 
 

NB! Все вычисления информативные!
* Kohtutäituri seaduse § 45 lg 1 kohaselt enampakkumise korraldamise, läbiviimise ja tulemi jaotamise eest on kohtutäituril õigus nõuda lisatasu kuni 3% vara müügihinnast kuid mitte rohkem kui 2000 eurot.

** Kohtutäituri seaduse § 32 lg 3 kohaselt kohtutäituri tasule lisandub käibemaks.