Est
Ул. Якоби 23
Тарту 51006
Пн - Пт    9.00 - 13.00
Тел. 78 28 110
Факс 78 28 111
Послать э-мейл
SEB:   EE131010010236765018
Распечатать

Калькулятор 2

Seda kalkulaatorit on hea kasutada, kui Teil on vaja arvutada kohtutäituri tasu ja sissenõude rahuldamist nõude osade kaupa maksmise puhul (nt maksegraafiku või kohtu poolt nõude ajatamise korral). Vastavalt kohtutäituri seaduse § 32 lg-le 5 kui täitmisel olev rahaline nõue nõutakse sisse osaliselt, on kohtutäituril õigus saada põhitasu üksnes summas, mis on võrdeline sissenõutud summaga. Sisestades täitmisele esitatud nõude summa ja osamakse suurus arvutab kalkulaator kui palju igast osamaksest moodustab sissenõudja ja kohtutäituri osa.

Сумма иска:
Размер частичного платежа:
Базовый тариф + налог с оборота:
Базовый тариф судебного исполнителя при требовании частичного платежа:
Для удовлетворения требований истца:
 

NB! Все вычисления информативные!
Käesolev kalkulaator ei võta arvesse menetluse alustamise tasu, täitetoimingu lisatasusid ja täitekulusid.